Kosteuskartoitukset ja kosteusmittaukset

Kosteuskartoitukset 

Kuntotarkastuksen yhteydessä tehdään kosteiden tilojen pintakosteusmittaukset. Kosteuskartoitus tehdään aina myös riskirakenteista.

Kosteuskartoituksia voi tilata myös erillisenä palveluna, mikäli halutaan tietää onko jossain osassa rakennusta liiallista kosteutta.

Kosteusongelmia voi rakenteisiin tulla kondensoitumisen myötä, ilmavuotojen takia, rikkinäisten pintamateriaalien takia tai putkivuodon takia. Maasta suoraan rakenteisiin nouseva kosteus voi myös olla ongelma joissain tapauksissa, samoin kuin vesikaton vuodot. Kosteus voi päästä rakenteisiin monella muullakin tapaa ja lähes aina se aiheuttaa jonkinlaisia ongelmia rakennukseen ja sen käyttäjille.

Kosteuskartoitukset suoritetaan samanlaisena palvelupakettina kuten kuntotarkastuksetkin. Asioista sovitaan etukäteen ja tehdään kirjallinen sopimus. Tehdystä kartoituksesta asiakas saa kirjallisen raportin.

Kosteuskartoitukset sisältyvät aina kuntotarkastuksiin sekä kuntotutkimuksiin.

Kosteusmittaukset

Kosteusmittausten tekeminen on ensiarvoisen tärkeää kun rakennetaan uutta tai korjataan vanhaa. Kosteusmittaus täytyy tehdä aina ennen betonin pinnoittamista tiiviillä materiaalilla, esimerkiksi muovimatolla.

Betonilattian kosteus (suhteellinen kosteus RH%) voidaan käytännössä luotettavasti mitata vain porareikämittauksella tai koepalamittauksella. Valitettavan usein uudisrakentamisessa on liian tiukka aikataulu, jolloin kuivumisaikoja ei voida riittävällä varmuudella noudattaa. Rakentamisen onnistunut lopputulos saavutetaan vain, mikäli pinnoitteet asennetaan riittävän kuivalle alustalle. Alustan kuivuus tulee aina dokumentoida luotettavalla tavalla. Porareikämittauksia tai koepalamittauksia tehdään yksityishenkilöille, yrityksille, kunnille ja kaikille eri tahoille, joiden tehtävänä on huolehtia hyvän rakennustavan noudattamisesta.

Tiesitkö ? 

Talvella ulkoilmassa suhteellinen kosteus on suuri, vaikka vesihöyryä ei ilmassa olekaan paljon. Kun ikkunasta tulee ilmaa sisälle, sen lämpötila muuttuu. Lämpimämpään ilmaan mahtuu enemmän kosteutta, joten suhteellinen kosteus pienenee.

Suhteellinen kosteus on prosenttiluku, joka ilmaisee, kuinka paljon ilmassa on vesihöyryä siihen nähden, mitä kyseisessä lämpötilassa voi olla enimmillään vesihöyrynä.