Rakennuttamispalvelu

Rakennuttaminen ja valvonta

Yksityishenkilöt samoin kuin yritykset tarvitsevat usein ammattilaisen apua ryhtyessään rakennushankkeeseen. Rakennushankkeeseen ryhtyvällä on paljon vastuuta, joten ammattilaisen apuun kannattaa luottaa.

Rakennuttamisen palvelu pitää sisällään asiakkaan tarpeen mukaan sovitun palvelukokonaisuuden. Kyseessä voi olla esimerkiksi urakoiden ja toimittajien kilpailutus, kokousten pitäminen ja työmaan valvonta.

Työmaan turvallisuusasiat, tarvittavat asiakirjat ja määräysten tunteminen ovat tärkeimpiä rakennushankkeeseen ryhtyvän vastuulla olevia asioita.

Rakennuttamispalvelulla voi omakotirakentaja samoin kuin yritys, saada hankalat työvaiheet ulkoistettua ammattilaisen hoidettavaksi.

Rakennustöiden valvojan rooli on työn tilaajan kannalta erittäin tärkeä. Hyvin hoidettu työmaan valvonta voi ennaltaehkäistä monta hankalaa tilannetta tilaajan ja urakoitsijan välillä. Työmaan valvojan rooli on merkittävä, jos halutaan rakennustyön olevan laadullisesti parasta mahdollista.

Valvojaksi kannattaa aina palkata riippumaton ammattilainen, joka edesauttaa työmaan sujuvaa yhteistyötä.

Rakennuttamiseen liittyvistä asioista juttelen mielelläni kanssanne lisää. Mietitään sopiva ratkaisu ja toimintatapa, rakennusprojektianne helpottamaan.

Tiina Tanskanen
Puh. 044 2371 860
E-mail: tiina.tanskanen@rak-fix.fi