Kosteusvaurioisen rakennuksen kuntotutkimus

Kosteusvaurioisen rakennuksen kuntotutkimus

Mikäli asunnossa on todettu kosteusvaurio tai on painava syy epäillä kosteusvauriota, on asiaa syytä tutkia. Kosteusvaurioisen rakennuksen kuntotutkimuksessa selvitetään kosteusvaurion laajuus ja vaurion aiheuttaja. Kosteusvaurio tutkitaan aina riittävän laajasti, jotta saadaan selville vaurion aiheuttaja, sekä voidaan arvioida tarvittavien korjaustoimenpiteiden laajuus.

Kosteusvaurioiden aiheuttamia sisäilmaongelmia ei ole syytä vähätellä, vaan kosteusvaurion tutkimiseen ja korjaamiseen kannattaa käyttää aina alan ammattilaisia. Korjaustyön suunnitteluun saadaan riittävän laaja tieto tekemällä perusteellinen kuntotutkimus. Vain hyvin suunniteltu korjaustyö antaa mahdollisuuden onnistuneeseen korjaustoimenpiteeseen.

Asioihin ajoissa puuttuminen säästää monesti suuria summia rahaa ja mahdollisesti jopa ihmisten terveyden. Epäiltyihin sisäilmaongelmiin pitää aina suhtautua riittävän vakavasti ja erityisellä tarkkuudella.

Jokainen kosteusvaurioinen rakennus on omanlaisensa, mutta eri rakennusaikakausille on omat rakennustyyppinsä, joista on jo ennakkoon paljon tutkittua tietoa. Rakennuksen käytöllä on kuitenkin suuri merkitys mahdollisten kosteusvaurioiden synnyssä. Hyvin huollettu ja hyvin pidetty talo on yleensä terve rakenteiltaan. Väärin toteutetut korjaukset saattavat aiheuttaa rakennuksiin myös kosteusvaurioita tai muita sisäilmaongelmia.

Jokainen rakennus on yksilö. Vain huolella tehdyillä tutkimuksilla voidaan saada tietoa rakennuksen kunnosta.