Kuntotarkastukset

Asuntokaupan yhteydessä tehtävät kuntotarkastukset

Suoritamme asuntokaupan yhteydessä tehtäviä kuntotarkastuksia. 

Asiakkaiden toiveet palvelun laajuudesta otetaan aina huomioon ja asiakkaalle annetaan ohjeistusta palvelun tilaamiseksi. Kuntotarkastuksesta annetaan asiakkaalle selkokielinen raportti, ilman epäselviä viittauksia rakennusalan säädöksiin tai julkaisuihin. Kaikista tehtävistä palveluista annetaan etukäteen hinta ja asiat sovitaan kirjallisesti. Sopimuksesta ja kuntotarkastusraportista saatte nähtäväksenne luonnokset halutessanne. Raporttipohjia voi pyytää nähtäväksi sähköpostilla, soittamalla tai ”ota yhteyttä” osion kautta. 

Kuntotarkastuksen tilaajan ohje

Ennen kuntotarkastusta asiakasta haastatellaan puhelimessa. Rakennusalan terminologiaa ei tarvitse tuntea, vaan haastattelu tehdään ymmärrettävästi.

Haastattelun lisäksi asiakkaalle annetaan tarvittaessa kirjallinen ohje, kuinka valmistautua kuntotarkastukseen.

Kuntotarkastukseen tulee varata nähtäväksi kaikki aikaisemmat kuntotarkastusraportit, mikäli niitä on , sekä rakennuksen piirustukset. Valmistautumisohjeen lisäksi asiakkaalle lähetetään haastattelulomake, joka täytetään valmiiksi ennen kuntotarkastuksen aloittamista, tai täytetään yhdessä kuntotarkastuksen alussa. 

Kuntotarkastusta ennen tehdään aina asiakkaan kanssa kirjallinen tilaussopimus, jossa voidaan vielä rajata palvelusta jotain pois, tai lisätä siihen jotain. Hinta ja muut ehdot kirjataan sopimukseen ja sopimuksen allekirjoittaa työn tilaaja, sekä tarvittaessa asunnon omistaja. Tilaussopimus lähetetään tilaajalle hyväksyttäväksi etukäteen. Allekirjoitettu sopimus lähetetään takaisin kuntotarkastajalle.

Työsuorituksen jälkeen tarkastuksesta laaditaan kirjallinen raportti, joka toimitetaan suoraan työn tilaajalle. Raportin saa sekä paperisena, että sähköisenä.

Mikäli tarkastuksen yhteydessä tulee ilmi joitain ongelmia, jotka vaativat lisätutkimuksia, niistä sovitaan erikseen ja tehdään uusi kirjallinen sopimus. 

Asunnon kunnosta kertovat tarkastukset kiinteistöjen ylläpitoon (PTS)

Kuntotarkastuksia tehdään myös muulloin kuin myynnin yhteydessä. Kuntotarkastus on paikallaan, mikäli rakennuksessa epäillään piilevää vikaa rakenteissa. Kuntotarkastus antaa myös hyvät lähtötiedot remontille tai rakennesuunnittelulle.

Taloyhtiöissä suoritetaan kuntotarkastuksia pidemmän tähtäimen remontointisuunnitelmia laadittaessa. Isännöitsijät ja kiinteistöjen ylläpidosta vastaavat henkilöt käyttävät palvelujamme remonttien suunnittelussa, remontointitöiden valvonnassa ja ylläpidon apuna. Tyypillisiä taloyhtiöissä tehtäviä tarkastuksia ovat kylpyhuoneiden kosteuskartoitukset, kunto-arviot ja ulkopuolen rakenteiden kunto-arviot. 

 

Katso lyhyt esittelyvideo kuntotarkastuksesta johon on yhdistetty homekoiratutkimus: