Kuntotutkimukset

Kuntotutkimukset rakenteiden sisältä

Kuntotutkimuksissa perehdytään johonkin rakenteeseen tai rakennuksen osaan pintaa syvemmältä. Kuntotutkimuksessa lähes aina aukaistaan rakennetta jonkin verran.

Kuntotutkimuksessa tehdään mittauksia ja otetaan tarvittaessa näytteitä rakennusmateriaaleista. Kuntotutkimus tehdään silloin kun on syytä epäillä rakenteessa olevaa virhettä tai ongelmaa. Kuntotutkimus voi olla luonnollinen jatke kuntotarkastukselle, silloin kun tarkastuksessa huomataan lisätutkimuksia edellyttäviä ongelmia.

Kuntotutkimuksen laajuus voi vaihdella hyvin paljon riippuen vaurion laajuudesta tai ongelman vakavuudesta. Kuntotutkimus on usein myös korjaustyön ensimmäinen vaihe. Ennen remonttia tehty kuntotutkimus antaa tietoa korjauksen suunnittelijalle.

Kuntotutkimusmenetelmiä ovat rakenteiden avaukset, videoendoskopia tutkimukset, lämpökameratutkimukset, kosteusmittaukset, näytteiden otto ja aistinvaraiset havainnot.

Kuntotutkimus voi olla pienimuotoinenkin tutkimus, joka tehdään kuntotarkastuksen yhteydessä, mutta se voi olla myös erittäin laaja tutkimus. Laajamittaiset kuntotutkimukset voidaan tehdä useammassa eri työvaiheessa mikäli kohteessa on useita eri ongelmia.

Asbestikartoitukset ennen remonttia

Rakennuksen omistajan vastuulla on teettää asbestikartoitus ennen remonttia. Taloyhtiöissä asbestikartoituksen voi teettää osakas itse tai taloyhtiö. 

Suomessa on käytetty asbestia rakentamisessa yleisimmin 50-, 60-, ja 70- luvuilla. Rakennusmateriaaleissa on ollut asbestia aina 1990 luvun alulle asti. Suurin osa suomen rakennuskannasta on rakennettu ajalla, jolloin asbestia on käytetty. Asbestin käyttö kiellettiin Suomessa 1993.

Asbestia on käytetty hyvin laajasti eri materiaaleissa, joten sitä saattaa löytyä lähes mistä tahansa. Asbestia esiintyy mm. putkieristeissä, laatoituksissa, tasoitteissa, laasteissa, rakennuslevyissä, katteissa, lämmöneristeissä, äänieristeissä, sähkölaitteissa, paloeristeissä, palo-ovissa, akustiikkaeristeissä, lattiapäällysteissä, liimoissa, vedeneristeissä, tiivisteissä, koneissa, maaleissa jne.

Asbestikartoituksista voi kysyä lisää puhelimella 044 2371 860 tai sähköpostilla tiina.tanskanen@rak-fix.fi