Asbestikartoituksia

Asbestikartoituksia tehdään tällä hetkellä melko paljon. Taloyhtiöt ja yksityisihmiset teettävät asbestikartoituksia eniten kylpyhuoneremonttien yhteydessä.

Vähän tietoa asbestista.

Asbesti on kuitumainen silikaattimineraali. Asbestia saadaan maaperästä ja louhoksista. Suomessa on käytetty asbestia rakentamisessa yleisimmin 50-, 60-, ja 70- luvuilla. Rakennusmateriaaleissa on ollut asbestia aina 1990 luvun alulle asti. Suurin osa suomen rakennuskannasta on rakennettu ajalla, jolloin asbestia on käytetty. Asbestin käyttö kiellettiin Suomessa 1993.

Asbestia on käytetty hyvin laajasti eri materiaaleissa, joten sitä saattaa löytyä lähes mistä tahansa. Asbestia esiintyy mm. putkieristeissä, laatoituksissa, tasoitteissa, laasteissa, rakennuslevyissä, katteissa, lämmöneristeissä, äänieristeissä, sähkölaitteissa, paloeristeissä, palo-ovissa, akustiikkaeristeissä, lattiapäällysteissä, liimoissa, vedeneristeissä, tiivisteissä, koneissa, maaleissa jne.

Asbestipöly altistaa ihmisen monille sairauksille, kuten asbestoosi, keuhkosyöpä, kurkunpäänsyöpä, ruoansulatuskanavan syöpä. Asbestialtistumisesta seuraava sairastuminen ilmenee usein pitkän ajan kuluttua. Sairastumien voi tapahtua vasta noin 15 vuoden kuluttua tai huomattavasti pidemmän ajan kuluttua.

Asbestia ei voi aistinvaraisesti havaita, koska se ei haise eikä maistu millekään. Asbestin voi tunnistaa vain tuntemalla materiaalin, jossa tiedetään olevan asbestia.

Asbesti on kartoitettava ennen korjaustöihin ryhtymistä. Rakennuksen omistajan tulee huolehtia siitä, että asbestikartoitus on tehty ja asbesti huomioidaan korjaustöiden suunnittelussa/toteutuksessa.

Isännöitsijältä kannattaa kysyä aiemmin tehdyistä asbestikartoituksista, ennen kuin alkaa tilaamaan asbestikartoittajaa. Tehty asbestikartoitusraportti annetaan yleensä myös isännöitsijälle, joka liittää sen rakennuksen huoltokirjaan.

Pohjois-Savon alueella tehdyt asbestikartoitukset saat edullisesti soittamalla 044 2371 860.

Liittyvät julkaisut