Tag

kosteus
No niin puhutaanpa raksaa taas välillä. Mitä eroa on kosteusmittauksella ja kosteuskartoituksella? Rakennusten tutkimuksissa kosteutta rakennuksista etsitään periaatteessa 3 eri tavalla. Ensimmäinen tapa on mitata kosteutta suhteellisena kosteutena. Hyvin yksinkertaistettuna voidaan sanoa, että suhteellisella kosteudella (Rh) kuvataan ilman prosentuaalista kosteusmäärää suhteessa määrään, jonka kyseisessä lämpötilassa oleva ilma pystyy sisällään pitämään. Mitä lämpimämpi ilma, sitä enemmän...
Lue lisää
Rakennuksissa kasvavat mikrobit vaativat kasvaakseen vähintään +5°C lämpötilan. Mikrobien kasvunopeuteen vaikuttavat sekä lämpötila, että rakennusmateriaalin suhteellinen kosteus. Eri mikrobilajit ovat kuitenkin sopeutuneet erilaisiin kasvuolosuhteisiin. Lahottajasienet tarvitsevat kasvaakseen enemmän kosteutta kuin esimerkiksi kserofiiliset homeet, jotka kasvavat jo RH 70% vähimmäiskosteudessa. Vähäisissä kosteusmäärissä elävät homeet tarvitsevat toki lämpöä pystyäkseen kasvamaan. Normaalissa huoneilman lämpötilassa +21°C tarvitaan suhteellista kosteutta...
Lue lisää
Suomessa työikäinen väestö viettää noin 85-90 % ajastaan sisällä. Sisäilma ei kuitenkaan välttämättä aina ole laadultaan riittävän hyvää. Huono sisäilma aiheuttaa työtehon alenemista, viihtyisyyden vähenemistä ja monia muita oireita, joita ihminen ei välttämättä aina osaa yhdistää sisäilman aiheuttamiksi. Rakennuksissa on paljon hiukkasia ja kemiallisia yhdisteitä tuottavia lähteitä kuten, rakennusmateriaalit, sisustusmateriaalit, pesuaineet, kosmetiikka, elintarvikkeet, ruoanlaitto, pyykinpesu,...
Lue lisää

Rak-Fix Oy

Yrityksemme toimipaikka sijaitsee Lapinlahdella, Pohjois-Savossa. Toiminta alueemme on kuitenkin laaja  ja pyrimme palvelemaan asiakkaita monipuolisesti. Tarkastuksia ja tutkimuksia voidaan tehdä hyvin joustavasti asiakkaan kanssa sovittuina ajankohtina.